Tag Archive


cac ngay trong tuan Dia ly dia ly nha giap ngo hoa hoc dia ly ho phach tay tang do học phong thủy học địa lý kim lich 2013 moc ngu hanh phong thuy nam Quy Ty Phong thuy nha Phong thủy ruby sao bay trong thang sao tot tho thuy thuyết ngũ hành thầy phong thủy thầy địa lý tuoi dan tuoi dau tuoi hap tuoi hoi tuoi mao tuoi mui tuoi ngo tuoi suu tuoi than tuoi thin tuoi tuat tuoi ty tuoi xung ung dung thuyet ngu hanh xem dia ly xem dia ly nha xem phong thuy nha xem phong thủy xem địa lý xung thai tue địa lý

Biểu Đồ Sao Bay Tháng 8/2013 – Từ 4.49 pm 7/8/2013 đến 7.29 pm 7/9/2013

Sao tháng di chuyển trùng với sao năm. Vòng di chuyển này phải nhiều năm mới xuất hiện một lần. Do trùng nhau nên hiệu ứng tốt xấu đều tang gấp đôi.

Chú Giải Các Dấu Hiệu
Sao Năm màu đỏ, sao tháng màu tím
Các vật dụng để tại các góc nhằm hóa giải, trung hòa tương khắc, giảm bớt tác động xấu.


Biểu Đồ Sao Bay Tháng 7/2013 – Từ 6.59 am 7/7/2013 đến 4.48 pm 7/8/2013

Sao tháng di chuyển như sau:


Chú Giải Các Dấu Hiệu
Sao Năm màu đỏ, sao tháng màu tím
Các vật dụng để tại các góc nhằm hóa giải, trung hòa tương khắc, giảm bớt tác động xấu.


Biểu Đồ Sao Bay Tháng 6/2013 – Từ 8.41 pm 5/6/2013 đến 6.58 am 7/7/2013

Sao tháng di chuyển như sau:

can ho river gate can ho icon 56 hut ham cau rut ham cau hut ham cau rut ham cau

Chú Giải Các Dấu Hiệu

Sao Năm màu đỏ, sao tháng màu tím

Các vật dụng để tại các góc nhằm hóa giải, trung hòa tương khắc, giảm bớt tác động xấu.

Địa chỉ công ty thám tử quận 1 Địa chỉ công ty thám tử quận 2 Địa chỉ công ty thám tử quận 3 Địa chỉ công ty thám tử quận 4 Địa chỉ công ty thám tử quận 5 Địa chỉ công ty thám tử quận 6 Địa chỉ công ty thám tử quận 7 Địa chỉ công ty thám tử quận 8 Địa chỉ công ty thám tử quận 9 Địa chỉ công ty thám tử quận 10 Địa chỉ công ty thám tử quận 11 Địa chỉ công ty thám tử quận 12


Biểu Đồ Sao Bay Tháng 5/2013 – Từ 4.29 pm 5/5/2013 đến 8.40 pm 5/6/2013

Sao tháng di chuyển như sau:

Chú Giải Các Dấu Hiệu
Sao Năm màu đỏ, sao tháng màu tím
Các vật dụng để tại các góc nhằm hóa giải, trung hòa tương khắc, giảm bớt tác động xấu.


Biểu Đồ Sao Bay Tháng 4/2013 – Từ 11.07 pm 4/4/2013 đến 4.28 pm 5/5/2013

Sao tháng di chuyển như sau:

Chú Giải Các Dấu Hiệu
Sao Năm màu đỏ, sao tháng màu tím
Các vật dụng để tại các góc nhằm hóa giải, trung hòa tương khắc, giảm bớt tác động xấu.